Oranje Helmen in Turkije

Als op 6 februari 2023 Turkije wordt getroffen door een zware aardbeving, vliegt ook een Nederlands reddingsteam (USAR) naar het rampgebied.
Ze arriveren als één van de eerste internationale teams in het zwaarst getroffen gebied Antakya.
Documentairemaker en journalist Geertjan Lassche, die het Nederlandse reddingsteam kent van eerdere missies, mag mee.
Lassche observeert vooral de redders in hun werkzaamheden en stelt af en toe de noodzakelijke vragen.

Het USAR team, dat dit jaar 20 jaar bestaat, heeft sinds de oprichting slechts een enkele redding kunnen verrichten.
Want meestal is een reddingsteam te laat.
Maar in Turkije zijn ze snel ter plekke.
Veel slachtoffers die bedolven zijn geraakt onder het puin, leven nog.

Het lukt het Nederlandse reddingsteam om 12 mensen te redden.
Daarmee is het de meest succesvolle missie ooit, voor USAR.
Zo legt de camera vast hoe de 8-jarig Ibrahim op wonderlijke wijze wordt bevrijd.

Maar er is ook een andere kant van het verhaal.
Veel slachtoffers liggen zo diep onder het puin, dat de redders machteloos zijn, ook al is er contact.
Voor het eerst in het bestaan van USAR moeten de mannen en vrouwen uit Nederland triage toepassen.
Het zorgt voor hartverscheurende taferelen, die diepe wonden achterlaten bij het reddingsteam.
Want welke troost kun je bieden als je steeds vaker ‘sorry’ moet zeggen tegen de ontredderde Turkse bevolking?

Documentairemaker Geertjan Lassche filmde, maar monteerde deze documentaire ook zelf, vanuit het rampgebied. Zo kon het verhaal al worden uitgezonden vlak voor een landelijke inzamelactie voor de slachtoffers, en vlak voor de redders terugkeerden in Nederland.

When a major earthquake hits Turkey on February 6, 2023, a Dutch rescue team (USAR) also flies to the disaster area. They arrive as one of the first international teams in the hardest-hit area of ​​Antakya. Documentary maker and journalist Geertjan Lassche, who knows the Dutch rescue team from previous missions, is allowed to document the mission. Lassche observes the rescuers in their work and only asks the necessary questions. The USAR team, which celebrates its 20th anniversary this year, has only been able to perform a single rescue since its founding. Because usually a rescue team is too late. But in Turkey they arrive quickly. Many victims buried under the rubble are still alive. The Dutch rescue team manages to save 12 people. This makes it the most successful mission ever for USAR. For example, the camera captures how 8-year-old Ibrahim is miraculously freed. But there is also another side of the story. Many victims are so deeply buried under the rubble that rescuers are powerless, even if contact is made. For the first time in USAR's existence, men and women from the Netherlands have to apply triage. It creates heartbreaking scenes that leave deep wounds in the rescue team. Can you offer comfort if you increasingly have to say 'sorry' helplessly to the devastated Turkish population? Documentary maker Geertjan Lassche not only filmed, but also edited this documentary himself, from the disaster area. This allowed the story to be broadcast in prime time just before a national collection campaign for the victims, and just before the rescuers returned to the Netherlands.

Klik op een afbeelding voor de volledige diashow.
Credits
release
14 februari 2023
lengte
48 minuten
vorm
televisie-documentaire
camera, regie, montage
Geertjan Lassche
geluidsnabewerking
Mark Meewis
kleurcorrectie
Pepijn Kleis
online
Gerrit Jan ten Hove
productie
Anja van Oostrum
producent
Sander van den Eeden
omroep
BNNVARA / NPO1
Bijzonderheden

Deze documentaire-reportage is ook in Polen, Portugal, Spanje en Zuid-Afrika uitgezonden op televisie.

Deze documentaire-reportage wordt wereldwijd ingezet als lesmateriaal voor USAR-werk.